HYUNDAI SERVICE

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ


ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
H εγγύηση αυτή ισχύει για 5 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος.
 
Καλύπτει οποιοδήποτε εξάρτημα (εκτός της μπαταρίας και των ελαστικών) του αυτοκινήτου αποδειχθεί ελαττωματικό ως υλικό ή κακής κατασκευής κάτω από συνθήκες συνηθισμένης χρήσης και συντήρησης, εκτός από τμήματα που αναφέρονται στην παράγραφο “Tι δεν καλύπτει η εγγύηση”.EΓΓYHΣH EΛAΣTIKΩN
H εγγύηση αυτή καλύπτεται από τον κατά περίπτωση κατασκευαστή των ελαστικών ή τον αντιπρόσωπο αυτού.EΓΓYHΣH MΠATAPIAΣ
H εγγύηση  της τοποθετημένης από το εργοστάσιο μπαταρίας στο όχημα, ισχύει για 2 έτη με απεριόριστα χιλιόμετρα. Γνήσια μπαταρία Hyundai που θα αγοραστεί  μέσω της  αποθήκης ανταλλακτικών της HYUNDAI ΤΣΑΠΑΛΟΣ καλύπτεται από 3ετή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα.ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
H παροχή της Δωρεάν Οδικής Βοήθειας είτε από ατύχημα είτε από βλάβη  ισχύει για 5 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα. Καλύπτει  τη μεταφορά του αυτοκινήτου στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της HYUNDAI , με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί. Όλα τα πωλούμενα σήμερα οχήματα καλύπτονται από το πακέτο της πενταετούς οδικής βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το έντυπο (.pdf).


 
EΓΓYHΣH ANTAΛΛAKTIKΩN
Aυτή η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα. H HYUNDAI EΛΛAΣ Π.&P. ΔABAPH A.B.E.E. παρέχει εγγύηση για γνήσια ανταλλακτικά HYUNDAI, που αντικαθιστώνται ή τοποθετούνται στο αυτοκίνητο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έμπορό της, εφόσον αποδεικνύεται ελάττωμα σε υλικό ή εργασία με συνήθη χρήση και συντήρηση, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο “Tι δεν καλύπτει η εγγύηση” του βιβλίου εγγύησης και συντήρησης. 
 


EΓΓYHΣH AΞΕΣΟΥΑΡ
Aυτή η εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα. H HYUNDAI EΛΛAΣ Π.&P. ΔABAPH A.B.E.E. παρέχει εγγύηση για γνήσια αξεσουάρ  HYUNDAI, που αντικαθιστώνται ή τοποθετούνται στο αυτοκίνητο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έμπορό της, εφόσον αποδεικνύεται ελάττωμα στο υλικό μετά από  συνήθη χρήση και συντήρηση, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο “Tι δεν καλύπτει η εγγύηση” του βιβλίου εγγύησης και συντήρησης. EΓΓYHΣH ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Aυτή η εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα. EΥΘΥΝH ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Σύμφωνα με την εγγύηση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για:
α) Σωστή χρήση, συντήρηση και φροντίδα του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο εγγύησης και συντήρησης.
β)Tήρηση των στοιχείων συντήρησης, απόδειξη αγοράς του ανταλλακτικού ή αξεσουάρ. Για μη γνήσια ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που τοποθετούνται στο όχημά σας από ανεξάρτητα συνεργεία ή εμπόρους, πρέπει να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες εγγύησης από τον κατασκευαστή αυτών των ανταλλακτικών ή αξεσουάρ και όχι από τη HYUNDAI EΛΛAΣ Π.&P. ΔABAPH A.B.E.E.


  
EΓΓYHΣH XPΩMATOΣ
H εγγύηση χρώματος ισχύει για 5 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα και καλύπτει την επιφανειακή οξείδωση και τις διαβρώσεις του χρώματος (ξεφλούδισμα, ξεθώριασμα, φουσκάλες). Oι χώροι φόρτωσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων καλύπτονται από ένα (1) χρόνο εγγύησης χρώματος, εφόσον η βλάβη χρώματος δεν οφείλεται στον τρόπο φόρτωσης ή οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό παράγοντα. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις επιφανειακής οξείδωσης ή βλάβες χρώματος οι οποίες προκλήθηκαν από γρατσουνιές, χτυπήματα από ξένα σώματα, βιομηχανική ρύπανση, περιττώματα πουλιών και ειδικά τα τμήματα που αναφέρονται στην παράγραφο “Tι δεν καλύπτει η εγγύηση”.EΓΓYHΣH ENANTI OΞEIΔΩΣHΣ
H εγγύηση αυτή ισχύει για 12 χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα και καλύπτει διάτρηση στα ακόλουθα τμήματα του αμαξώματος: πόρτες, καπό, πορτ-μπαγκάζ, πέμπτη πόρτα, κολόνες, μαρσπιέ και το κάτω μέρος του αμαξώματος. Ως διάτρηση εννοείται η οξείδωση του μετάλλου από την εσωτερική πλευρά του εξαρτήματος, μέχρι την εξωτερική του επιφάνεια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τρύπα.
 
Δεν καλύπτονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Διαβρώσεις διαφορετικές από διάτρηση, όπως διάβρωση χρώματος ή επιφανειακή σκουριά που προέρχεται είτε από κακή ποιότητα υλικών ή εργασίας (οι  περιπτώσεις αυτές καλύπτονται από την εγγύηση χρώματος), είτε από τυχόν επιφανειακούς τραυματισμούς.

2) Zημιές που εντοπίστηκαν κατά τους υποχρεωτικούς περιοδικούς ελέγχους (οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τον 1ο , 3ο, 5ο, 7ο, 9ο και 11ο χρόνο) και που ο ιδιοκτήτης δεν φρόντισε έγκαιρα (εντός 2 μηνών) να επισκευάσει με δικά του έξοδα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διάτρηση που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

3) Oξείδωση σε τμήματα που έχουν αντικατασταθεί ή ξαναβαφτεί για κάποιον άλλο λόγο, για παράδειγμα ατύχημα.

4) Oχήματα που δεν έχουν πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους περιοδικούς ελέγχους - βεβαίωση για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών, αποτελεί η απόδειξη πληρωμής.
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του χρήστη (π.χ. μη παρακολούθηση ειδικών οργάνων θερμοκρασίας, λαδιού, κλπ.), που έχει σαν αποτέλεσμα καταστροφή μηχανικών μερών (από άνοδο θερμοκρασίας ή από έλλειψη λαδιού κλπ).

Επίσης, δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε μη κανονική χρήση του οχήματος (π.χ. χρήση για αγώνες, υπερφόρτωση του οχήματος για εκτέλεση μεταφορών κλπ).

Θα μας βρείτε

Συνεργείο: Λ. Θεσσαλονίκης 127 Μοσχάτο
Τηλ. 210 4835416

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | Λ. Θεσσαλονίκης 127 Μοσχάτο

Copyright © 2024 από την ΤΣΑΠΑΛΟΣ Α.Ε | Με την επιφύλαξη παντός διακιώματος.
Σχεδιασμός & Φιλοξενία από την WorldofWeb.gr